Nyheter

A-melding

A-meldinger

Vet du hva en A-melding er? “A-meldinger er en form for rapportering til blant annet NAV om arbeidsforholdene i en bedrift. NAV bruker informasjonen som er rapportert i A-meldingene for å holde seg oppdatert på antall ansatte, lønn, overtid og annen informasjon om arbeidsforholdene i bedriften.

Del nyhet
Facebook-ads

Om kjøp av Facebook-ads

Er Facebook-ads noe du bruker penger på? Det er i alle fall én av tingene hvor jeg ser definitivt mest rot. Holy moly! Til og med regnskapsførere roter dette til

Del nyhet
Forskuddsskatt

Forskuddsskatt

Alle selskap (både ENK og AS) sender inn skattemelding for et inntjeningsår, året etter inntjeningsåret. Måten man betaler forskuddskatt på for ENK og AS er helt annerledes. Her er greia..

Del nyhet
Omvendt mva

Omvendt mva

Se for deg at du selger en tjeneste og at tjenesten koster 1000kr timen ink mva. Business is good og alt går greit, helt til det begynner å bli tynt med kunder. Det har nemlig dukket opp en konkurrent som selger nøyaktig det samme for 800kr timen!

Del nyhet
Spørsmål om Merverdiavgift

Nyttig å vite om merverdiavgift

Hvis du har lyst til å være sikker på at du gjør alt riktig i regnskapet, slik at du ender opp med å betale riktig sum merverdiavgift, kan du helt gratis laste ned Regnskapsguiden for gründere her.

Del nyhet
Viktig info om tvangsmulkter for businesser som din

Viktig info om tvangsmulkter for businesser som din

Tvangsmulkt er en bot du får dersom du ikke leverer ting og tang du skal levere innen fristene satt av Skatteetaten.Men før du får boten får du et brev med et varsel og et betinget vedtak. Hva gjør du da?

Del nyhet

Angående skattemeldingen

Årets viktigste frist: Skattemeldingen – meldingen hvor vi sladrer på oss selv til Skatteetaten og opplyser om hvor mye vi har tjent.

Fristen er 31 mai, men hva skjer dersom du ikke leverer?

Del nyhet

Dette skatter du av

Hva betaler du skatt av?. Skatt er kompliserte greier, enig? Skatt på overskudd, forskuddsskatt, utsatt skatt osv. Vil du lære mer om dette?

Del nyhet