A-meldinger

A-melding

Vet du hva en A-melding er?

“A-meldinger er en form for rapportering til blant annet NAV om arbeidsforholdene i en bedrift. NAV bruker informasjonen som er rapportert i A-meldingene for å holde seg oppdatert på antall ansatte, lønn, overtid og annen informasjon om arbeidsforholdene i bedriften.

NAV bruker A-meldingene for å administrere ulike ytelser og tjenester til arbeidstakere og arbeidsgivere, som for eksempel dagpenger, arbeidsavklaringspenger, og sykepenger. Informasjonen som er rapportert i A-meldingene brukes også for å beregne arbeidsgiveravgift og for å kontrollere at arbeidsgivere følger lover og regler om arbeid og lønn.

A-meldinger er også viktig for NAV i forbindelse med kontroll og tilsyn. Dersom NAV mottar mangelfulle eller feilaktige A-meldinger, kan det føre til at NAV starter undersøkelser av bedriften.”

Her er greia:

  1. Dersom du har ansatte så skal du hver måned sende inn a-meldinger – selv om du eller de ikke har tatt ut lønn.
  2. Dersom du ikke gjør det får selskapet bot.
  3. Og mens du maksimalt kan få 61 150kr i bot fra Skatteetaten for å glemme å levere stort sett alt annet er maksimal bot for a-meldinger 1 122 300 kroner per periode.

Såå… Det er jo litt penger det da.

Boten er på ca 100kr dagen per lønnsmottaker – så det skal en del til for at DU får 1 million i bot heldigvis. Men dersom du har 4 ansatte og glemmer det i 2 uker.. Det blir noen sure tusenlapper av det i det minste.

Fristen for å sende inn a-melding er den 5 i måneden etterpå. Fristen er altså 5 juli for å sende a-melding for juni måned. Makes sense?

Når du kjører lønn i Fiken så sender Fiken automatisk a-meldinger for deg, men en stor tabbe vi har sett flere ganger er at man tror at man ikke skal kjøre lønn dersom man ikke tar ut lønn.

Slik er det ikke – tar du ikke ut lønn må du likevel kjøre lønn i Fiken, men da med kr 0.

Hvis ikke blir ikke a-meldingen sendt, og konsekvensen av det ser du over..

Husk at veien til et angstfritt regnskap finner du i Regnskapsguiden for gründere.

Vetle

Del nyhet

Svar