Viktig info om tvangsmulkter for businesser som din

Viktig info om tvangsmulkter for businesser som din

Dersom du ennå ikke har fått et varsel om tvangsmulkt fra Skatteetaten kan jeg si 2 ting med sikkerhet:

1. Du er flinkere enn meg (jeg har fått en hel haug av advarsler!)
2. Du kommer garantert til å få det en gang

«Tvangsmulkt? Hva er det?»

Ja, nettopp. Det spørsmålet stilte jeg meg selv også første gang jeg fikk det brevet. Og la meg si det slik: Det er IKKE et hyggelig brev å få. Hele tvangsmulkt-systemet er sinnsykt dersom du spør meg, men la gå (61 150kr i bot for å glemme å sende inn et skjema om at ingenting har skjedd? Ja, det er mulig å få).

Kort og greit forklart:

Tvangsmulkt er en bot du får dersom du ikke leverer ting og tang du skal levere innen fristene satt av Skatteetaten.

Men før du får boten får du et brev med et varsel og et betinget vedtak.

Varselet sier i bunn og grunn «Hva er problemet deres?! Send inn skjemaet innen X dager, ellers får dere X kr i bot HVER dag!»

Som sagt – ikke veldig hyggelig.

Her er to viktige ting å ta med seg:

1. Et varsel betyr ikke at du har fått bot ennå, men at du kommer til å få bot dersom du ikke gjør noe = du har fremdeles tid!
2. Hvor mye du får i bot varierer noe voldsomt, alt etter hva du er for sen med å levere

Bare se her (kilde skatteetaten.no)

I 2022 er rettsgebyret 1223 kroner per dag. De ulike oppgavene/meldingene har ulike satser:

  • For aksjonærregisteroppgaven er satsen ett rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr. Maksbeløpet er 61 150 kroner.
  • For a-meldingen er satsen 1/10 rettsgebyr per inntektsmottaker som mangler eller har feil i opplysningene per dag. Maksgrensen er 1 000 rettsgebyr per periode. Maksbeløpet er 1 122 300 kroner per periode.
  • For mva-meldingen er satsen et halvt rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr. Maksbeløpet er 61 150 kroner.
  • For skattemeldingen er satsen et halvt rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr. Maksbeløpet er 61 150 kroner.
  • For særavgiftsmeldingen er satsen et halvt rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr. Maksbeløpet er 61 150 kroner.
  • For tredjepartsopplysninger er satsen 1 rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr. Maksbeløpet er 61 150 kroner.
  • For bokføringspålegg er satsen 1 rettsgebyr per dag. Maksbeløpet er 1 000 000 kroner.
  • For OTP (obligatorisk tjenestepensjon) er satsen 250 kroner per dag. Tvangsmulkten løper inntil forholdet er rettet.

Mulkten løper til du leverer opplysningene vi har etterspurt eller til maksgrensen for tvangsmulkt er nådd.

Du får altså mellom 250kr og 1223kr i bot – hveeer dag…

Derfor har jeg et par tips til deg:

1. Dersom du får varsel om tvangsmulkt, ikke få panikk – du har ennå tid
2. Vær bevisst på hvilke frister som gjelder akkurat deg slik at du unngår å ende opp som meg (ja, jeg har fått masse varsler tidligere!)

Jeg vil også anbefale deg å laste ned Regnskapsguiden for gründere, den gjør ikke noe med tvangsmulkter – men den fjerner i det minste angsten rundt regnskapet..

Vetle

Del nyhet

Svar