Plast Nordic planlegger å bygge kjemiske resirkuleringsanlegg over hele Norden.

Plast Nordic har jobbet med den nordiske verdikjeden av plast- og tekstilavfall siden 2019. Nå er det utviklet en teknologi som gjør det mulig å kjemisk resirkulere PET avfall. Denne jobben er gjort av gr3n SA i Sveits.  PET er materialet som vanligvis brukes i drikkeflasker, matemballasje, og tekstiler.

Sluttproduktet vil være et polymer fra resirkulerte monomerer (dvs. tereftalsyre, TPA og monoetylenglykol, MEG) med samme egenskaper som dagens petroleumbaserte polymerer. Det er disse som nå dominerer det globale markedet.

Med rundt 430 000 tonn PET-avfall hvert år i Norden, har Plast Nordic som mål å redusere CO2-utslipp. Vi ønsker også å bidra med en unik bærekraftig løsning for avfallshåndtering i Norden.

Hvis du er investor og synes dette virker interessant, ta gjerne kontakt med undertegnede, Rune Byremo, [email protected], +47 990 90 162, eller Berg Moe på [email protected], +47 970 25 340.

Del nyhet

Svar