Hvorfor har Facebook-annonsering blitt dyrere?

Hvorfor har Facebook-annonsering blitt dyrere?

Siden Facebook ble lansert i 2004, har det blitt en av de mest populære sosiale nettverkene i verden. Med over 2,8 milliarder aktive brukere per måned, har det også blitt en av de største annonseringsplattformene på nettet. Men de siste årene har det blitt stadig vanskeligere og dyrere å annonsere på Facebook. Hvorfor er det slik?

Økt kostnad

En av hovedgrunnene til at Facebook-annonsering har blitt dyrere er enkel matematikk: tilbud og etterspørsel. Det er flere annonsører som kjemper om færre annonseplasser på Facebook. Jo flere annonsører som ønsker å annonsere på plattformen, jo høyere blir konkurransen om annonseplassene, og dermed stiger også kostnadene.

Ifølge en rapport fra 2021 fra HubSpot, har kostnadene for Facebook-annonsering økt med over 90% fra 2017 til 2020. Dette kan skyldes at stadig flere bedrifter ser fordelene med å annonsere på Facebook, og dermed øker konkurransen om annonseplassene.

Lavere synlighet

En annen faktor som kan ha påvirket prisene på Facebook-annonsering, er lavere synlighet. I 2018 kunngjorde Facebook at de ville prioritere personlige innlegg fra venner og familie over innhold fra bedrifter og merkevarer i nyhetsfeeden. Dette var en del av en større endring i Facebooks algoritme som skulle gjøre brukeropplevelsen bedre ved å fjerne irrelevant innhold.

Dette betyr at innhold fra bedrifter og merkevarer nå vises sjeldnere i nyhetsfeeden, med mindre det er betalt for å bli prioritert. For annonsører betyr dette at de må betale mer for å nå ut til målgruppen sin.

Endringer i algoritmen

Facebook’s algoritme har alltid vært i stadig utvikling, og endringene kan påvirke hvor mye du må betale for annonsering på plattformen. For eksempel har Facebook endret algoritmen sin for å prioritere innhold fra grupper, og har også innført nye annonseformater som Stories og Instant Articles.

Dette kan bety at annonsører må tilpasse seg de nye formatene og betale mer for å få mest mulig ut av annonsene sine. Samtidig kan endringer i algoritmen også føre til at annonsene vises for færre mennesker, noe som igjen kan føre til at annonsørene må betale mer for å nå målgruppen sin.

Personers oppfatning

Til slutt kan også personers oppfatning spille inn på hvor mye annonsører må betale for annonsering på Facebook. Etter at Facebook-skandalen med Cambridge Analytica ble kjent i 2018, har mange brukere blitt mer skeptiske til å dele personlig informasjon på plattformen. Dette kan påvirke effekten av annonsering på Facebook, og dermed også kostnadene. Hvis færre brukere klikker på eller interagerer med annonsene, vil annonsørene måtte betale mer for å oppnå ønsket effekt.

I tillegg har det vært en økning i ad blockere og personverninnstillinger på nettlesere, som kan begrense hvor mange annonser som vises for brukere. Dette kan også påvirke kostnadene for Facebook-annonsering, da det kan være vanskeligere å nå ut til målgruppen.

Konklusjon

Facebook-annonsering har blitt dyrere de siste årene på grunn av en kombinasjon av faktorer, inkludert økt konkurranse om annonseplassene, lavere synlighet, endringer i algoritmen og personers oppfatning av plattformen. Annonsører må tilpasse seg disse endringene og betale mer for å oppnå ønsket effekt. Selv om Facebook fortsatt er en av de mest effektive annonseringsplattformene på nettet, må annonsører være forberedt på å tilpasse seg stadig endrede vilkår for å få mest mulig ut av annonsering på plattformen.

Del nyhet

Svar