Hvem er Norges mest gründervennlige kommune?

Sparegris

Vi skal i september 2023 skal vi dele ut priser til Årets gründer, Årets Investor og Årets Medlem av Gründerklubben. I tillegg ønsker vi å dele ut pris til “Årets mest gründervennlige kommune”.

Les også; Hvem fikk priser på Gründerklubbens jubileumsmarkering?

Det enkleste i forhold til prisen “Årets mest gründervennlige kommune”, hadde vært å be om medlemmer av Gründerklubben om å nominere medlemmer. Så kunne vi velge en kommune basert på forslag som kommer inn. Det jeg har lyst til, er å ta en mer analytisk tilnærming.

Mange ganger har jeg lurt på er hvor mye Fylkeskommunene bruker på entreprenørskap og hvor pengene blir brukt, og hvilke resultater dette genererer. Fylkeskommunene sildrer midler nedover til kommunene, etablerertjenester og til enkeltprosjekter.

Slik jeg ser det er det en god ide å begynne på dette nivået, og så se på hvordan pengene fordeles nedover i systemet til kommunene og ulike tiltak. Er det noen sammenheng mellom pengebruk og resultater?

Hvordan kåre Norges mest gründervennlige kommune?

En slik kåring vil etter min mening kunne bestå av følgende hovedelementer, med en vekting vi må finne ut av;

  • Andel av totalbudsjettet som brukes på entreprenørskap og innovasjon
  • Har man egne fond (fra fallrettigheter, eiendomsskatt osv.) som utelukkende brukes til næringsutvikling, burde dette gi plusspoeng?
  • I hvilken grad den politiske ledelsen fronter entreprenørskap og innovasjon

Dette er et forsøk på å lage et rammeverk for en slik prisutdeling. Har du lyst til å bidra i denne prosessen, sitte i jury eller delta i undersøkelsesteam, så gi beskjed.

Del nyhet

Svar