Har du satt deg konkrete mål for første kvartal eller året?

Bli med på Kickoff på Gründerklubben (Gründervekst Live). La oss bli litt bedre kjent og se om vi kan få til noe magisk sammen. Arrangementet er på Zoom og gjennomføres i dag onsdag 4. januar kl. 14.

Logg deg inn på Gründervekst og registrer deg her. (Må ha minimum “Basic” medlemsskap.)

Det blir også en diskusjon hvordan man kan bruke Gründerklubben og medlemsportalen for å oppnå suksess.

I tillegg kommer vi til å fortelle om noen av de satsningen vi har i 2023 og vi åpner også opp for å ta opp andre tema hvis det er noe du brenner for.

NB. Vi kommer til å gjennomføre Gründervekst Live fast første onsdagen i måneden fremover

Velkommen!

Del nyhet

Svar