Easycare – En revolusjon i måten utstyr flyter i helsevesenet

Start video

Easycare AS er et selskap som ønsker å revolusjonere administrasjon og logistikk i kommunal ergoterapi og hjelpemiddeldistribusjon. I dag er det meste av administrasjonen analog og krever store ressurser, som i hovedsak tas fra pasientene og de ansatte i systemet. I tiden framover vil der måtte utplasseres store mengder utstyr i pasientenes hjem, noe som ikke vil være mulig uten effektiv, digital administrasjon og logistikk. Vi sier at vi gir mer tid til omsorg.

Vi har i dag ett kommersielt produkt, som løser store deler av arbeidsflyten i tjenesten. Vi er også deltakere i et stort innovasjonspartnerskap i Agder, der alt velferdsteknologisk utstyr skal inkluderes i samme løsningen. Vi tror dette vil bety en revolusjon i måten utstyr flyter i helsevesenet.

Vi er det eneste selskapet i Norge, og kanskje også internasjonalt, som spesialiserer seg på dette produktsegmentet. Vi ønsker å posisjonere oss som det ledende selskapet innenfor det enorme markedet vi ser framover. Vi ser på Norge som en arena for verifisering av produktene våre, men internasjonalt salg er vårt endelig mål. Sonderinger i for eksempel Tyskland viser at der er et stort behov for våre løsninger der.

For mer informasjon se: www.startupbooster.bergmoe.com/easycare
Del nyhet

Svar