3 fatale konsekvenser ved prokrastinering

Janick om prokrastinering

Vi har nok alle vært der. Du sitter ved skrivebordet og stirrer inn i en blank skjerm og tenker på at du burde starte på den presentasjonen. Hodet ditt er fult av unnskyldninger; «jeg må bare rydde pulten først», «jeg orker bare ikke starte på dette akkurat nå», «jeg gjør dette litt senere når forholdene er riktige for det», «jeg er ikke i helt riktig modus for å gjøre dette ferdig nå» og listen kunne fortsette…

Men hva om jeg fortalte deg at alle disse unnskyldninger bare dekker over noe langt verre enn at du ikke har lyst eller orker?

Hva om det ligger noe fatalt og lurer under overflaten?

Hva om det skyldes det folk flest refererer til som… Prokrastinering?

Ja, de flest av oss har nok lært at prokrastinering er aktivitet. (som å se på eller spille dataspill), det er det faktisk ikke. Det er en avhengighet – en programmert adferdsmessig vane som kan få fatale konsekvenser for dine prestasjoner i ditt selskap og i livet ditt. Prokrastinering er noe som holder svært mange, potensielt suksessfulle mennesker, fra å virkelig bryte igjennom. Så la oss se på de tre mest fatale konsekvensene ved prokrastinering og hvordan du unngår dem;

#1 – Å identifisere deg som en som prokrastinerer

Noe av det verste du kan gjøre når det kommer til det å prokrastinere, er å identifisere deg som en «prokrastinator» (altså en som prokrastinerer).

«I am a procrastinator», kan være en gjenkjennelig setning blant venner og kollegaer når man snakker om det å utsette ting helt til siste liten.

Det er noe du generelt alltid bør holde deg unna, det å forbinde en begrensende adferd eller handling med din identitet.

For det første, er det jo ikke faktuelt sant, at du er din adferd. Det å prokrastinere er ikke noe du kan være, det er en beskrivelse av en uønsket adferd.

Det som skjer i din underbevissthet hver gang du forbinder begrensende eller uønsket adferd med den du er som person, altså din identitet, er at du trekker deg selv lenger og lenger ned.

Det påvirker rett og slett din selvtillit og ditt selvbilde for det vil etter hvert bli din konstante definisjon av hvem du er som menneske.

Så snart du venner deg til å mentalt og verbalt adskille dine begrensende og uønskede handlinger og adferd fra den du er vil du oppleve det markant enklere å faktisk endre til nye handlingsmønstre og skape nye berikende vaner.

Husk at så lenge du identifiserer deg med å være en slik person som prokrastinerer, vil din identitet være en langt sterkere driver for adferd enn et logisk og rasjonelt ønske om å gjøre ting på en annen måte.

  1. Vær alltid bevisst på hvordan du ordlegger deg rundt din uønskede adferd og beskriv for deg selv og for andre som det, det faktisk er, en uønsket handling/adferd og ikke som en del av deg.
  2. Forsøk når du ordlegger deg rundt det å prokrastinere, å beskrive den uønskede adferden som noe du tidligere har gjort. Og ikke noe du gjør i øyeblikket. Omtaler jeg min uønskede adferd som noe fra fortiden, er det enklere for min underbevissthet å forholde meg til at fremtiden skal bli annerledes.

#2 – Å definer prokrastinering som en aktivitet

“jeg prokrastinerer hele tiden” kunne være en måte å ordlegge seg på omkring det en gjør når en ofte utsetter det å faktisk utføre oppgavene som må gjøres, til siste øyeblikk.

Det å konseptualisere prokrastinering som en faktisk handling kan ubevisst begrense deg enda tungere enn du tror.

Prokrastinering er ikke en handling eller en aktivitet. Prokrastinering er en beskrivelse av  avstanden fra tanke til handling. Det motsatte av disiplin, hvor tanke medfører handling.

I stedet for å ha en lav terskel for å kalle den avstanden fra tanke til handling for «prokrastinering» og bruke det som en form for hvilepute som anerkjenner adferden på en vis, forsøk å se på det i et annet lys. Når du er drevet av sterke emosjoner mot et mål, noe du vil oppnå eller få til, henger tanke og handling urokkelig sammen. Når du opplever en vis form for avstand fra tanke til handling er den umiddelbare diagnosen, at ditt følelsesmessige driv er for lavt.

Prokrastinering som en adferd, kan være utfordrende å gjøre noe med. Men det å øke min følelsesmessig driv for et resultat jeg ønsker å oppnå, det kan jeg faktisk gjøre noe med.

  1. Bli krystall klar over det resultatet du ønsker å oppnå og hvorfor det er viktig for deg.
  2. Definer hvilke «non-negotiablse» som lukker gapet mellom der du er og der du vil
  3. Kartlegg en strategi/prosess helt ned til daglige, ukentlige og månedlige planer
  4. Gi full gass på planen du setter opp (selv om du ikke alltid flyter over av lyst eller ork).

#3 – Å tro at det å utsette ting kommer uten prislapp

Det er en katastrofal misoppfatning av mange mennesker at det kun er disiplin og gjennomføring som har en pris man må betale.

Svært mange mennesker utsetter svært viktige oppgaver, utsetter den ukomfortable snakken med en medarbeider, utsetter det å komme i gang med det nye prosjektet i tide eller utsetter det å gjennomført igangværende oppgaver til tilfredsstillende maksimale kvalitet.

Riktig mange mennesker forbinder det å handle og gjennomføre med en høyere og mer ukomfortabel pris enn det å la være å handle.

Dette er en fatal overbevisning å tilegne seg, for når forfallsdatoen på fakturaen for valgene våres ankommer og vi må betale ved kasse 1, vil prisen for å neglisjere og ikke handle/gjennomføre alltid være langt høyere enn prisen for disiplinert handling og gjennomføring.

Vi mennesker har jo en iboende psykologi som instinktivt for oss til å søke mot det som behager oss og vekk fra det vi forbinder med smerte og ubehag. Så lenge du opererer utfra overbevisningen om, at handling, disiplin og gjennomføring er tøft, slitsomt og ubehagelig er det ingen tvil om hva din underbevisste psykologi vil påvirke deg til å velge i øyeblikket; Å gjennomføre eller å utsette!

  1. Når betalingsdatoen ankommer for valgene dine, er prisen alltid langt høyere for det å tillate lang avstand fra tanke til handling enn prisen for disiplin og gjennomføring.
  2. Et mentalt hack er, å bruke noen minutter på å assosiere seg dypt inn i den smertefulle konsekvensen ved ikke å handle eller gjennomføre. Det øker den emosjonelle driven for faktisk å kommer i mål og få til det ønskede resultatet.

Forestill deg hva det vil bety for dine resultater om du kvittet deg helt med det du pleide å kalle for prokrastinering en gang for alle?

Forestill deg om det var mulig å gjøre på bare 7 dager på under 10 minutter pr dag?

Klikk på lenken herunder for å melde deg på denne 7-Day Procrastination-Killer Challenge.

Skift mindsettet ditt, få laser fokus og øv deg på disiplin på toppidrettsnivå mot å oppnå dine mål og drømmer i 2023.

www.janickloewe.com/challenge

Varme hilsener

Janick

Del nyhet

Svar