Statsbudsjettet – Finnes det noe lyspunkter for gründere?

Gründervekst - er du Gründer?

Ikke mye positivt å finne, hvis man skal tro SMB Norge-sjef Jørund Rytman.

– Dette budsjettet legger opp til at enda færre skal jobbe i privat næringsliv, mens flere kommer til å jobbe i det offentlige. Det er ikke bærekraftig, sier Rytman. Bilde; SMB Norge

– Regjeringens forslag til statsbudsjett reflekterer ikke den kritiske situasjonen mange små og mellomstore bedrifter står i. – Og verre skal det bli.

Reaksjonen fra Gründermiljøet er mange de siste dagene, og da spesielt på sosiale medier. Shifter har en nyhetssak der man har snakke med mange av lederne av vekstselskapene, og det er mange som retter tommelen ned for statsbudsjettet.

La oss allikevel se om vi finner lyspunkter;

 • Regjeringen vil tilføre Investinor ytterligere 58 millioner kroner, for å styrke kapitaltilgangen til bedrifter i tidlige faser og for å utvikle forvaltningsmiljøer over hele landet.

58 millioner for å utvikle forvaltningsmiljøer over hele landet og styrke egenkapitalen? Det er greit at Investinor gjør så godt de kan med de ressursene de har, men dette er vel å strekke ambisjonen litt langt.

 • Økt bevilgning til Enova på 500 mill. kroner. I tillegg foreslås det 1,2 milliarder kroner til energitilskuddsordning for næringslivet.

Det er nok mange som fnyser av 1,2 milliarder til energitilskuddsordning og mener dette ikke vil forhindre en konkursbølge over landet.

– SMB Norge har lenge varslet en konkursbølge denne vinteren. Det er dessverre ingenting i dette budsjettet som vil forhindre det, sier Rytman.

Noen andre lyspunkter;

 • Ny utlysning i programmet Grønn plattform på til sammen 600 mill. kroner i perioden 2023-2025. I programmet støttes forsknings- og innovasjonsprosjekter som kan bidra til grønn omstilling.
 • Tilførsel av kapital til Nysnø Klimainvesteringer AS på 600 mill. kroner til klimavennlige investeringer.
 • Tilførsel av 100 mill. kroner i ny kapital til Sivas eiendomsvirksomhet, til utvikling av grønne industri- og eiendomsprosjekter.
 • Økt bevilgning på 10 mill. kroner til Innovasjon Norges arbeid med strategiske eksportfremmesatsinger knyttet til «Hele Norge eksporterer».

Det som mange uttaler seg negative om, er at formuesskatten øker med 2,4 milliarder kroner og utbytteskatten fra 35,2 til 37,8 prosent.

– Regjeringen sender et tydelig signal. Flytt, før du lykkes, sier Jan P. Sissner i en kommentar på Nettavisen med tittelen “Norge er i ferd med å bli uinvesterbart “. Han har neppe forandret menig etter fremleggingen av statsbudsjettet.

Ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % på inntekter over 750 000 er der også mange som har uttalt seg om. En av dem er industribygger og milliarder Kristian Adolfsen.

– At det koster oss titalls millioner er det liten tvil om. Vi driver i personalintensiv business somi tillegg får store konsekvenser av energikostnadene.

Lyspunktet er at han i forhold til formueskatten sier til Finansavisen at han vil bli i Norge i tre år. Han håper at en borgerlig regjering skal unnta arbeidende kapital fra formuesskatten.

En litt annen litt mer humoristisk vri var det Kristin Omholt-Jensen som sto for på Facebook.

Hun har definert de 11 budene som hun mener regjeringen lever etter nå;

 1. Man må sørge for å trykke folk med initiativ, energi og vilje til å jobbe mye og ofre mye fritid ned, med å skattlegge dem så kraftig som mulig. Gjerne over 50 %, slik at de går lei så raskt som mulig, og heller søker jobb i offentlig sektor.
 2. Man må sørge for at de som er fattige og trenger hjelp ikke blir løftet opp med bunnfradrag og direkte støtte.
 3. Man må fokusere på å ta de som står på, tar risiko og skaper arbeidsplasser for andre ved å skattlegge dem så kraftig at de ikke får lyst å starte bedrifter og skape arbeidsplasser men heller vil jobbe i offentlig sektor.
 4. Man bør sørge for at ansatte som investerer i egen bedrift blir skattlagt 3 ganger så mye som en ekstern investor som investerer i samme bedrift og på samme “terms”. Det er ikke et ønske at en arbeider skal få mulighet til å tjene litt ekstra og bli løftet opp. Målet er å trykke alle ned.
 5. Man må skattlegge bedrifter (aksjeselskapet) så hardt at de skjønner at de enten bør etablere seg i et annet land eller legge ned.
 6. Øk arbeidsgiver avgiften. Ikke ansett de med master utdanning. De koster for mye og man må betale høyere arbeidsgiveravgift. Det kunnskapsbaserte Norge er noe tull, og for guds skyld ikke ansatt eldre, sørg for at pensjonsforpliktelsen blir så høy at man alltid velger å ansatte svært unge, helst uten utdanning. Slik at de eldre førtidspensjonere seg – spesielt de som jobber i offentlig sektor – de bør førtidspensjonere seg, og heller bli leid inn som konsulent i samme stilling (i offentlig sektor).
 7. Sørg for å kjøre bedriftene konkurs så raskt som mulig, slik at så mange som mulig blir ansatt i offentlig sektor
 8. Man bør subsidiere olje næringen med gunstige skattepakker slik at de utenlandske selskapenes eiere kan ta ut store utbytter (skattefritt) mens de norske eierne må betale 38,7 % i utbytte skatt, og sørge for at de som eier oljeselskap kan start gründerbedrifter og la oljeselskapene de deres største kunde og således sørge for at oppstartsbedriftene får olje subsidier ingen andre oppstartsbedrifter kan få.
 9. Man bør skattlegge private med formue skatt selv om man selger en bedrift og man ikke har fått oppgjør for salget (pengene inn på konto). Noe som betyr at man må låne penger og pantsette huset for å betale formue skatt på penger man ikke har fått (og kanskje ikke får).
 10. Offentlig sektor trenger talenter. Man bør øke arbeidsgiver avgiften slik at bedriften ikke ansetter så mange. Slik kan flere blir tilgjengelig for offentlig sektor.
 11. Man bør sørge for at SMB bedrifter og hjørnesteinsbedrifter ute i distriktet blir lagt ned så raskt mulig. Unntaket er bønder. De skal få overleve, selv om de driver i så grisgrendte strøk at det å dyrke hvete ikke er mulig selv om staten subsidierte hele driften

Finner du noe flere lyspunkter eller har noe annet på hjertet, vil vi gjerne høre fra deg i kommentarfeltet.

Del nyhet

Svar