Markedsaktiviteter etter et salg

Ettersalgs Markedsføring - Pine3 Marketing

Merkelig nok er dette med markedsføringsaktiviteter etter et salg lite diskutert. La oss for så vidt heller kalle det relasjonsbygging, da markedsføring egentlig handler om relasjonsbygging.

Det er få relasjoner som ender med en “transaksjon”; “ja nå er vi bestevenner så da går jeg og leter etter en ny venn jeg” eller “ja da var vi gift så da sier jeg hade”. Det er ikke sånn relasjoner fungerer, og heller ikke slik relasjonsbygging med dine kunder fungerer.

Hemmeligheten er at ettersalgs markedsføring ikke er særlig kostbart i verken tid eller penger, og det er mye mindre som skal til enn det er i forkant av et salg. Det legger også til rette for mersalg, repeterende salg, lengre kontrakter, reviews og anbefalinger til andre.

Vi deler ettersalgs markedsføring inn i tre deler man skal tenke på ifht aktiviteter: levere, imponere, multiplisere.

Levere: Du MÅ levere på det du lover. Kanskje tar du det for gitt, men av og til kan kunden ha et annet inntrykk av leveransen enn det du har som leverandør. Pass på at du svarer til kundens forventninger.

Hvilke markedsaktiviteter gjør du her?

Imponere: I tillegg til å levere må du også imponere. Du må gjøre noe slik at kunden får en positiv overraskelse av ditt firma i forbindelse med kjøpet.

Hvilke markedsaktiviteter gjør du her?

Multiplisere: Pass på å systematisk innhente reviews og tilrettelegg for at kunden din snakker om deg og anbefaler deg til andre.

Hvilke markedsaktiviteter gjør du her?

For å få god effekt er det viktig å ha et bevisst forhold til alle disse tre delene, og sørge for å ha markedsaktiviteter, eller relasjonsbyggende aktiviteter, på alle.

Del nyhet

Svar