EU’s nye plan for startups

Eus nye plan for startups

Europeiske beslutningstakere kommer snart til å publisere den mest omfattende planen for hvordan man kan hjelpe europeiske startups å vokse og konkurrere globalt.

Europa ønsker å produsere sine egne “deeptechs” for å konkurrere med USA og Kina-og EU innser at det vil trenge egne løsninger for å forfølge sine ambisiøse digitale og grønne agendaer.

Investeringer i tidlig fase i europeiske oppstartsselskaper er på linje med USA, og antall enhjørninger i Europa ble doblet i 2021. Likevel har Europa fortsatt et “scaleup gap”, med betydelig færre tech selskaper enn USA og Kina. EU ligger også bak på på investerings fronten; USA og Kina samlet sto for 81% av den globale private investeringen i sektoren mellom 2015 og 2018.

For å fremskynde endringen, kommer EU-kommisjonen 5. juli til å presentere et politisk veikart “A New European Innovation Agenda”.

Planen vil fokusere på fem hovedområder;

  • Linke sammen økosystemene for innovasjon og entreprenørskap
  • Beholde og utvikle talent
  • Forbedre eksisterende retningslinjer med en datadrevet tilnærming
  • Endre rammeverket for å kunne stimulerer for å kunne ta økt risiko
  • Øke tilgangen på finansiering

Shifted har fått tilgang til planen og du kan lese mer om planen her.

Del nyhet

Svar