Prestasjonscoaching og salg?

Hva er prestasjonscoaching?

Prestasjonscoaching er en prosess som hjelper individer eller team å forbedre deres prestasjoner og oppnå sine mål. Det er et verdifullt verktøy for selgere, da det kan hjelpe dem å øke salget og forbedre deres generelle effektivitet i som selger. Det er en stegvis og feedback-drevet trening på å bli bedre.

Hva er grunnen til at prestasjonscoaching kan være nyttig for selgere? En av grunnene er at det hjelper selgere å identifisere og overvinne eventuelle hindringer som kan hindre dem i å oppnå målene. For eksempel kan en coach hjelpe en selger til å gjenkjenne og overvinne en frykt for avvisning eller mangel på selvtillit i evnene. Eller legge merke til og gi feedback på feil i forhold til beste praksis. En salgscoach jobber med feedback på ferdigheter slik at selgere forbedrer salgsferdighetene.

Den svenske psykologen og professoren K. Anders Ericsson fant gjennom sin forskning på ekspertise, at bevisst trening (Deliberate Practice) er det som gjør at mennesker presterer på veldig høyt nivå innen hvilket som helst domene. Han kunne heller ikke finne bevis for at det er noe som kalles medfødt talent. (Se video her)

En annen grunn til at prestasjonscoaching er viktig for selgere er at det kan hjelpe dem å utvikle nye ferdigheter og strategier. En coach kan for eksempel lære en selger hvordan man effektivt bruker sosiale medier for å generere leads, eller hvordan man bruker historiefortellingsmetoder for å close flere avtaler. 

I tillegg kan prestasjonscoaching hjelpe selgere å holde seg motivert og fokusert på sine mål. En god coach gi regelmessig tilbakemelding og oppmuntring, og holder selgere ansvarlige for deres fremgang. Dette kan hjelpe selgere å holde seg på rett vei og unngå å bli demotivert eller distrahert av andre oppgaver eller ansvar. Det utvikles et growth mindset. Vi lærer av feil og erfaring.

For å utvikle deg bedre som selger:

  1. Sett høye og krevende mål: Et mål som er krevende gjør at du anstrenger deg mer enn vanlig og jobber utenfor komfortsonen. Dette er avgjørende for å utvikle ferdigheter og et growth mindset.
  2. Skrittvise mestringsmål: Definere en skrittvis læreprosess etter beste praksis (mal) og kontrollerbare delmål.
  3. Et skritt av gangen: Fokus på å mestre et skritt av gangen slik at du opplever mestring.
  4. Feedback: Umiddelbar feedback i forhold til feil og avvik gjør at du lærer av feil.
  5. Repetisjon: Repetere, feile, repetere og feile til du mestrer.
  6. Neste skritt: Ta neste skritt utenfor komfortsonen og fortsett til atferd er automatisert.
  7. Anstrengelse: Du må anstrenge deg til du lærer å mestre hele prosessen.

Feedback på feil og avvik i forhold til beste praksis

Et viktig aspekt ved prestasjonscoaching er bruken av regelmessig og løpende tilbakemelding. Dette gir selgere mulighet å forstå sine styrker og svakheter, og identifisere områder for forbedring. En coach kan gi tilbakemelding på ting som salgsteknikker, kommunikasjonsevner og tidsstyring.

Salgscoaching er ikke bare for selgere som sliter, men også for etablerte sterke selgere. Det hjelper dem å oppnå enda mer og nå sitt fulle potensial. Mange selgere har en ubevisst kompetanse. Ved å trene bevisst på salgsferdigheter kan de gå fra å ha ubeivsst til bevisst kompetanse, og dermed kan sannsynligheten for utvikling vokse.

For å være effektiv, bør en prestasjonscoach ha en god forståelse av salgsprosessen og ferdigheter og strategier som kreves for suksess. De bør også ha erfaring i salg og være i stand til å gi relevant og praktisk råd og feedback.

Har du spørsmål om salgscoaching eller å forbedre salgsferdigheter, kan jeg treffes på +47 91 92 13 97 eller olechristian(a)re-boot.life.

Sammen med Christoffer Bertilsson skal vi arrangere workshops innen b2b-salg de kommende månedene. Her vil det være arrangement for b2b ledere, og for b2b selgere. Vi kommer til å prate om effekten av Linkedin, målsetting og vaner innen b2b salg.

Send meg gjerne en epost hvis du ønsker å delta selv, eller kjenner noen du tror har nytte av å delta.

Book gjerne en gratis samtale på telefon her.

Del nyhet

Svar