Kvantesprang i nordisk verdikjede for avfall

Plast Nordic har ambisjoner om å bygge flere kjemiske resirkuleringsfabrikker i Norden. Bakgrunnen er et mulighetsstudie fra 2019 der det ble bekreftet at både markedet, lovverket, verdikjedene og den teknologisk utviklingen nå ligger tilrette for store industrielle kvantesprang innen avfallshåndtering. Dette vil Plast Nordic være med på. Både fordi der riktig og fordi det er lønnsomt.

Selskapet har derfor brukt betydelige ressurser på å få tilgang til neste generasjon resirkuleringteknologi, bygget nettverk, kartlagt verdikjeder, dokumentert konkurranseforhold, vurdert lokasjoner og validert andre faktorer som vil påvirke driften av et kjemisk resirkuleringsanlegg.

Sluttproduktet vil 100% kjemisk resirkulert PET, som er identisk med de oljebaserte PET produktene på markedet. PET er “råstoffet” i matemballasje, drikkeflasker og polyester tekstiler.

Plast Nordic sitt sluttprodukt vil etter alle prognoser være et svært ettertraktet produkt, både innenfor plast og tekstilmarkedet verden over. Det betyr at estimatene mellom investeringskostnad, fremstillingskostnad og salgspris ser svært lovende ut etter dagens kalkyler. En endelig validering av alle de øknomiske kalkylene er beregnet klart i mars 2023.

Forretningsmodellen bygger på følgende premisser:

Regulatoriske forhold

Vårt produkt blir etterspurt fordi lovverket krevet omlegging til økt bruk av resirkulert vare. Vi har potensial til å tilby resirkulert PET kvalitet uten kvalitetsforringelse.

Trenden i EU og øvrige land er entydig. Det blir økt krav til innsamling, sortering og materialgjenvinning. I tillegg kommer strenge krav til økt andel materialgjenvunnet material i nye produkter. Av det som fremgår av ambisjonene i Norge finner vi:

2023      skal mat- og plastavfall fra alle husholdninger over hele landet sorteres ut.

2025      skal tekstilavfall fra husholdningene samles inn separat.

2030      skal 70 prosent av all emballasje materialgjenvinnes.

2030       skal tekstiler være miljøvennlige og sirkulære

EUs avfallsdirektiv lyder nå at 55 % av alt husholdningsavfall og lignende næringsavfall skal materialgjenvinnes innen 2025, 60 % innen 2030 og 65 % innen 2035. For plastemballasje er kravene til materialgjenvinning og ombruk 50 % innen 2025 og 55 % innen 2030 .

Markedet

Konsumenter ønsker bærekraftige produkter, og dokumentasjonkravene på kvalitet og fremstilling        ser ut til å øke. Vårt produkt gir betydelige CO2 besparelser og er 100% sirkulerbart.

Det er en godt kjent megatrend at konsumentene nå stiller større grad til bærekraft og sirkularitet enn tidligere. Dette merker også produsentene. Derfor har også de største merkenavnene innen helt ulike marker godt ut med store ambisjoner til sine kunder. 

Produsentene

Plast Nordic sin dialog med flere store merkenavn gir et entydig fremtidsbildet. 100% resirkulert PET, som innfrir industriens kvalitetsstandarder, til fornuftig pris, blir et knapphetsgode i flere år.  Kapasitet vil ta tid å bygge ut. 

Her er noen få statements fra de største globale produsentene innenfor plast og tekstiler:

  • Nestlé lover å gjøre all emballasjen resirkulerbar innen 2025 (Verdens største produsenter av mat)
  • Coca-Cola har kunngjort et løfte om å resirkulere en brukt flaske eller kanne for hver eneste en selskapet selger innen 2030
  • Unilevers mål er å erstatte 50% av deres plastemballasje med bærekraftige løsniger innen 2025.
  • Procter & Gambles ambisjoner for 2030 er å oppnå 100 % resirkulerbar eller gjenbrukbar emballasje, samtidig som bruken av jomfru petroleumsplast halveres i emballasje.
  • Adidas vil bare bruke resirkulert polyester der det er mulig innen 2024.
  • IKEA er opptatt av å avslutte avhengigheten av fossile materialer og bare bruke fornybare eller resirkulerte materialer innen 2030.

Hvis du er investor og synes dette virker interessant, ta gjerne kontakt med undertegnede, Rune Byremo, [email protected], +47 990 90 162, eller Berg Moe på [email protected], +47 970 25 340.

Les også Plast Nordic planlegger å bygge kjemiske resirkuleringsanlegg over hele Norden

Del nyhet

Svar