Gjør formuesskatten at de rike rikere og de fattige fattigere takket være utenlandske investorer?

Stian Rustad, seriegründer og investor, hevder nettopp dette på sin Facebook side hvor han er bekymret for at utenlandske investorer har for mye makt.

– For meg er jo dette galskap og jeg forstår ikke hvorfor regjeringen ønsker å berike spesielt utenlandske superrike investorer og svekke norsk eierskap. 40% av Oslo børs er nå eid av utlendinger, sier Stian Rustad.

Det er på tide å ta et standpunkt og støtte opp om Stian Rustads bekymringer angående den stadig økende andelen av Oslo Børs som eies av utenlandske investorer. Det er ingen tvil om at det er en bekymringsverdig utvikling for norsk eierskap og nasjonal økonomi generelt.

Formueskatten gjør de rike rikere og de fattige fattigere

For meg, som for Rustad, virker det som galskap at vår regjering ønsker å berike utenlandske superrike investorer på bekostning av norsk eierskap. Med 40% av Oslo Børs nå i hendene på utenlandske aktører, er det tydelig at vi står overfor en trussel mot vår økonomiske suverenitet.

Norsk næringsliv har vært bygget opp gjennom århundrer av hardt arbeid og investeringer fra våre egne borgere. Det er på tide at regjeringen erkjenner verdien av å beskytte norske eierskapet og allerede i denne Stortingsperioden kommer med tiltak for å sikre at norske interesser forblir på norsk jord.

Vi må oppfordre til politisk handling som begrenser muligheten for utenlandske investorer til å dominere Oslo Børs og andre viktige sektorer av norsk økonomi. Det er på tide å prioritere norsk eierskap og sikre vår nasjonale økonomiske fremtid.

Her finner du en gjengivelse av artikkelen til Stian Rustad;

– Formueskatten er for mange bedriftseiere så tung å bære at man faktisk må selge hele eller deler av sin bedrift. Her står fondene, store internasjonale konsern og/eller super rike family offices klare til å kjøpe aksjer/bedrifter på billigsalg. Er vi riktig uheldig er det utenlandske investorer fra mindre demokratiske land som kjøper opp bedriften. Utenlandske eiere betaler jo ikke formuesskatt, så de kan sitte langsiktig i vekstselskaper uten utbytte. De virkelig rike blir altså rikere, like sikkert som Vedum slipper det meste av formuesskatten på sin betydelige eiendomsformue.

– Om ikke bedriften selges stykkevis eller helt må pengene måtte tas ut av selskapet. De færreste grundere har slike summer på sin privatkonto. Hvis ikke bedriften har nok penger på grunn av underskudd eller andre nødvendige investeringer, må kanskje ansatte sies opp. Det er normalt at de med lavest kompetanse og som trenger arbeidsplassen mest, som også er de som beklag må gå først. Bedriften må uansett investere mindre fremover og følgelig kan bedriften ansette færre enn uten formuesskatten. Ofte må grønn omstilling vike først. Den viktigste måten å få flere ut av fattigdom er nettopp å få folk ut i arbeid. Formuesskatten gir altså direkte mindre investeringer i Norge og færre arbeidsplasser og flere forblir fattige i Norge. Tusen takk for det Vedum.

– Jeg flytter tilbake til New York om ikke vi får en ny regjering som stopper denne galskapen i neste periode.

Du finner Stan Rustad artikkel på Facebook her.

Del nyhet

Svar