E-postautentisering: Holder innboksen din trygg

Email Spam? Pine3 Marketing

I dagens digitale tidsalder forblir e-post en av de mest vanlige formene for kommunikasjon. Imidlertid er det også et viktig mål for cyberkriminelle. E-postphishing, der angripere sender falske e-poster for å lure brukere til å avsløre personlig informasjon, er den vanligste typen cyberkriminalitet.

For å bekjempe denne voksende trusselen, implementerer e-postleverandører som Google og Yahoo strengere standarder for e-postautentisering. Disse nye standardene er designet for å gjøre det vanskeligere for cyberkriminelle å forfalske legitime avsenderidentiteter og levere ondsinnede e-poster til brukernes innbokser.

Hva er E-postautentisering?

E-postautentisering er en samling protokoller som hjelper til med å verifisere identiteten til en e-postavsender. Dette gjøres ved å sjekke avsenderens domene mot en liste over autoriserte avsendere. Hvis avsenderen ikke er autorisert, blir e-posten enten blokkert eller merket som spam.

Det finnes flere forskjellige protokoller for e-postautentisering, men de tre vanligste er SPF (Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail) og DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance). SPF lar en e-postavsender spesifisere hvilke servere som er autoriserte til å sende e-post på deres vegne. DKIM bruker kryptografiske nøkler for å signere e-poster, noe som bidrar til å sikre at de ikke er blitt manipulert. DMARC bygger på SPF og DKIM ved å gi en mekanisme for e-postmottakere for å instruere e-postavsendere om hvordan de skal håndtere e-poster som mislykkes i autentisering.

Sjekk din DMARC-score her. (En score på minst ⅘ anbefales.)

Ta kontakt med oss for en gratis demonstrasjon av hvordan vi kan hjelpe deg med å forbedre din DMARC-score.

Hvorfor er E-postautentisering viktig?

E-postautentisering er viktig fordi det hjelper til med å beskytte brukere mot phishing-angrep. Ved å verifisere identiteten til en e-postavsender kan e-postleverandører forhindre at cyberkriminelle sender e-poster som ser ut til å komme fra legitime selskaper eller enkeltpersoner.

I tillegg kan e-postautentisering bidra til å forbedre leverbarheten til e-post. Når e-postleverandører vet at en e-post er legitim, er de mer sannsynlige til å levere den til mottakerens innboks.

“e-postautentisering bidrar til å forbedre leverbarheten til e-post”

Hva er de nye kravene fra Google og Yahoo?

De nye kravene for e-postautentisering fra Google og Yahoo er designet for å gjøre det vanskeligere for cyberkriminelle å omgå autentiseringsprotokollene. De nye kravene er som følger:

  • Alle masseutsendere må implementere SPF, DKIM og DMARC. DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) bygger på SPF og DKIM for å gi en mer omfattende tilnærming til e-postautentisering. Det gir domeneeiere muligheten til å spesifisere hvordan de ønsker at e-postleverandører skal håndtere e-poster som ikke består autentiseringskontroller.
  • Masseutsendere må overvåke sin e-postavsendingsreputasjon. E-postleverandører vil spore reputasjonen til masseutsendere og ta tiltak mot avsendere med dårlig reputasjon.

Hva kan jeg gjøre for å oppfylle de nye kravene?

  • Hvis du er en masseutsender, kan du ta følgende skritt for å oppfylle de nye kravene:
  • Implementer SPF og DKIM. Det finnes mange ressurser tilgjengelige for å hjelpe deg med å implementere SPF og DKIM.
  • Overvåk din e-postavsendingsreputasjon. Du kan bruke ulike verktøy for å overvåke din e-postavsendingsreputasjon.

Ved å oppfylle de nye kravene for e-postautentisering kan du bidra til å beskytte kundene dine mot phishing-angrep og forbedre leverbarheten til e-postene dine.

Konklusjon

E-postautentisering er en viktig del av e-postsikkerheten. Ved å implementere de nye kravene for e-postautentisering tar Google og Yahoo et betydelig skritt i kampen mot cyberkriminalitet.

I tillegg til å oppfylle de nye kravene, bør masseutsendere også ta andre skritt for å beskytte kundene sine mot phishing-angrep, som å bruke en pålitelig e-postmarkedsføringsleverandør og trene de ansatte sine i å oppdage phishing-e-poster.

Sjekk din DMARC-score her. (En score på minst ⅘ anbefales.)

Ta evt kontakt med oss for en gratis demonstrasjon av hvordan vi kan hjelpe deg med å forbedre din DMARC-score.

Ved å jobbe sammen kan vi gjøre e-post til en tryggere og mer sikker kommunikasjonskanal for alle.

Denne artikkelen er produsert av Pine3 Marketing

Del nyhet

Svar