Nyheter

Marita blir inspirert

Inspirert av kvinnedagen

8. Mars er en viktig dag for oss!

Det er riktignok gründerens fødselsdag, men viktigere er det at kvinnedagen minner oss på at vi står på skuldre til kvinner som har tråkket opp en vei for at vi i dag nyter mer likestilt arbeidsliv.

Del nyhet