Nyheter

Kvantesprang i nordisk verdikjede for avfall

Plast Nordic har ambisjoner om å bygge flere kjemiske resirkuleringsfabrikker i Norden. Bakgrunnen er et mulighetsstudie fra 2019 der det ble bekreftet at både markedet, lovverket, verdikjedene og den teknologisk utviklingen nå ligger tilrette for store industrielle kvantesprang innen avfallshåndtering.

Del nyhet

Kunsten å leve – en reise i tidenes comeback!

Det handler om å komme seg tilbake opp på hesteryggen etter et fall. Den lange veien tilbake til livet og våge å ta nye sjanser. Veien tilbake etter et nederlag. Dette kan overføres til mange arenaer.
The post Kunsten å leve – en reise i tidenes comeback! appeared first on Berg Moe Startup Booster.

Del nyhet

Easycare – En revolusjon i måten utstyr flyter i helsevesenet

Invester i en revolusjon i måten utstyr flyter i helsevesenet. I dag er det meste av behandlingen analog og krever store ressurser. Vi har i dag ett kommersielt produkt, som løser store deler av arbeidsflyten i tjenesten
The post Easycare – En revolusjon i måten utstyr flyter i helsevesenet appeared first on Berg Moe Startup Booster.

Del nyhet

Bsafe – next generation emergency technology

On Track To Become A World-Leading Provider Of Safety And Security Solutions. New Smart Technology That Can Save Lives
The post Bsafe – next generation emergency technology appeared first on Berg Moe Startup Booster.

Del nyhet